Candidasvampen Svampinfektion

จาก Wiki สารานุกรม จ.พิษณุโลก

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

Candida svampinfektion drabbar otaliga kvinnor, skada den finns även hos karlar. Candida albicans finns naturligt i våra kroppar, ändock inträffar ett överväxt av denna, kan det tillverka oss rejält sjuka.
Infektionen inträffar som sagt när det blir en överväxt från candida i kroppen. Detta orsakas mycket utav livstilsfaktorer, som någon lång tids intag av antibiotika eller andra mediciner, stort intag itu socker andra snabba kolhydrater, felaktigt matvanor osv. När balansen i den goda bakteriefloran inträffar, så växer kandidat. Det börjar ofta i tarmarna, fortsätter inom kort mot magsäck och lungor. Karl kan bli precis sjuk itu ett sådan infektion, med yrsel, illamående, nedstämdhet osv.
Symptomen bred infektion börjar i allmänhet med att man får kontinuerlig svampinfektioner. Karl kan också lite svampinfektioner uppe på andra delar itu kroppen, i halsen, med huden i hårbotten.
Andra symptom gällande allvarlig infektion kan även inkludera feber, frossa, buksmärta, ryggsmärta, plåga i skuldrorna, illamående, kräkningar, stinka flytningar, ändring i menstruationscyklerna.

Är det vanligt?
Rikligt frekvent, tre bruten fyra kvinnor drabbas någonting av svampinfektion eller candida. Gruppen som blir allvarligt drabbade är inte så omfattande, den kan även drabba karlar.

Behandling
Kur från candida svampinfektion sker på så förståndig, att karl äter någon viss liksom utav livsmedel, som så att tala svälter ut candidan utav kroppen, samtidigt som karl undviker de prylar som får den att vidga. Läs mer en candidadiet här.

någon Candidainfektion blir värre är tryggad märke ofta regelbunden svampinfektioner, ledvärk, matthet, överskott från vätska i kroppen med mera. Utmattning, nedstämdhet, brukar vanligtvis produkt indikation gällande någon candidainfetkion likaså. herre ej går åt botten med orsaken åt symptomen, och behandlar endast själva symptomen uppe på sjukdomen, är resultatet att hane icke blir sund överhuvudtaget, utan hamnar i en fallande spiral. Antibiotika äveb andra mediciner föder canidan och gör den värre, så behandlar karl ens symptom med det viset, blir karl enär självfallet ej bättre, utan får möjligen enbart ett sporadisk lindring.

Here is more info in regards to candidascampinfektion check out http://wiki.asoiu.com/index.php/Candidda_Albicans

เครื่องมือส่วนตัว